Адренокортикални карциноми и злокачествени феохромоцитоми - насоки за клинична практика ESMO-EUROCAN.

Lysodren 500 mg tablet. Адренокортикални карциноми и феохромоцитоми - клинична практика ESMO-EUROCAN .

Рейтинг
УжаснаОтлична 

Адренокортикални карциноми и злокачествени феохромоцитоми:
насоки за клинична практика ESMO-EUROCAN при поставяне на диагнозата, лечението и проследяването.

Насоки Адренокортикални карциноми и злокачествени феохромоцитоми

Lysodren 500 mg tablet/ Лизодрен 500 mg таблетки - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА